Podpisz petycję

Wyślij apel do Prezydenta Andrzeja Dudy i Premiera Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze!

Rok 2018 przyniósł nam skandal dyplomatyczny, gdy Polska – podobno niezależny kraj w samym środku Europy, aspirujący do pełnienia roli przywódcy Międzymorza oraz strażnika europejskich wartości przed cywilizacją turańską – negocjowała kształt ustawy o IPN w willi Mossadu ustami europosłów Legutki i Poręby.

To pokazało nasze miejsce w szeregu, jeśli chodzi o niepodległość, suwerenność i prawo do samostanowienia.
Niezależnie od tego, co działo się wtedy, zwracamy się z apelem o usunięcie z porządku prawnego art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Zgodnie z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej: „Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom,
o których mowa w art. 1 pkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości”.
Przede wszystkim powyższa regulacja sprzeczna jest z konstytucyjną zasadą wolności słowa (art.54 ust.1), tworząc jednocześnie zabronioną ustawą zasadniczą (art.54 ust.2) cenzurę prewencyjną.
W tym ujęciu przywołuje to de facto rozwiązanie charakterystyczne dla PRL, gdzie poglądy historyczne niezgodne z linią oficjalną były w różny sposób niwelowane, także za pomocą prawna karnego.
Dodatkowo omawiana regulacja anihiluje wyrażoną art.73 konstytucji wolność badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników.
Osobnym zagadnieniem jest i to, że istnienie omawianego przepisu powoduje szkody wykraczające poza jego prawną granicę. Oto bowiem naukowcy zajmujący się tematami nawet tylko towarzyszącymi omawianemu interdyktowi, będą unikali jakichkolwiek kontrowersji – niejako na przedpolu swoich badań – w obawie przed represją.
Z drugiej strony kreuje to swoiste uprawnienie organów państwowych dla dogmatyzowania historii – co intensywnie czyniono ze szkodą dla społeczeństwa i nauki w okresie minionym – tworzenia listy faktów, zdarzeń, interpretacji, których absolutnie nie wolno negować.
Omawiany przepis tworzy więc niebezpieczny precedens.
W tym aspekcie kolejne grupy społeczne – powołując się na zaistniały art. 55 ustawy o IPN wyłom – będą domagały się poszerzenia zakresu regulacji o zakazanie negowania ich «tez historycznych».
Reasumując, grozi to całkowitą erozję systemu swobód konstytucyjnych.

W związku z tym wnosimy o usunięcie szkodliwego artykułu 55 ustawy o IPN.